Wpisy w kategorii:

zamówienia

TZ-20-4/2022 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-50-6/2022 Dostawa układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy wraz z montażem w budynku stacji transformatorowej na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

TZ-50-2/2022 Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard w 2022 roku

TZ-ZPS-4/2022 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku oraz wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze i nierolnicze

TZ-ZPS-6/2022 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie związana z rozbudową istniejącego sytemu zdalnego odczytu o kolejne strefy

TZ-50-5/2022 Usługa mycia i dezynfekcji pojazdów Zakładu Oczyszczania Miasta MPGK Sp. z o.o. (II postępowanie)

TZ-50-4/2022 Wykonanie pielęgnacji oraz wyrębu drzew wraz z frezowaniem pni na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie przy ul. T. Kościuszki 80

TZ-50-3/2022 Usługa mycia i dezynfekcji pojazdów Zakładu Oczyszczania Miasta MPGK Sp. z o.o.

TZ-50-1/2022 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 oraz budowa sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Nowowiejskiej w Stargardzie

TZ-50-2/2022 Wyjazd weekendowo-rekreacyjny pracowników MPGK Sp. z o.o.

TZ-ZP-1/2022 Sukcesywne dostawy nowych worków do segregacji odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZPS-14/2021 Sukcesywne dostawy zewnętrznego źródła węgla Skuma Vita V, w celu usprawnienia procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków w Stargardzie

TZ-50-22/2021 Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego, wysoko reaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZPS-13/2021 Dostawa flokulantu Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

TZ-50-23/2021 Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w 2022 roku

TZ-ZP-14/2021 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM NA RZECZ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W STARGARDZIE

TZ-ZP-16/2021 Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZP-18/2021 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie (II postępowanie)

TZ-ZP-17/2021 Sukcesywne dostawy soli drogowej dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie (II postępowanie)

TZ-ZP-13/2021 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Top Skip to content