TZ-ZPS-4/2022 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku oraz wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze i nierolnicze

Odwiedzin: 221
Top Skip to content