wszystkie zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia zamówienia sektorowe zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

EZ-ZR-30-2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych

EZ-ZR-28-2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych

TZ-ZPS-10/2022 Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY “STARGARD-POŁUDNIE” w ramach w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” (II postępowanie)

TZ-ZPS-5/2022 Zakup i sukcesywna dostawa armatury wodociągowej przeznaczonej do wody pitnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZPS-9/2022 Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

Dostawa taśm filtracyjnych, do prasy taśmowej EMO model Ω1250/SD 25

TZ-ZPS-7/2022 Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-23-2022 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-ZR-20-2022 Dostawa kompletu sit do bieżącej eksploatacji prasy odwadniania osadu BELLMER WPN-K3 typ 6093 dla potrzeb gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZN-11A/2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

EZ-ZN-18/2022 Remont pokrycia dachowego z papy wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Domu Pogrzebowego przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

EZ-ZR-16-2022 Wykonanie Analizy Ryzyka, Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Aktualizacji Dokumentacji Hydrogeologicznej dla Ujęciu Wody i sieci wodociągowej w Stargardzie.

TZ-ZPS-1/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie

EZ-ZN-12-2022 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS z OKF 29 M 3 nr katalogowy 98522994, typu AMG.110.84.343.Ex.5.1A 11kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.

TZ-ZPS-3/2022 Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY “STARGARD-POŁUDNIE”

EZ-ZR-11/2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

EZ-ZR-10-2022 Dostawa materiału wiosennego, letniego i jesiennego.

EZ-ZR-09-2022 Dostawa pompy BONFIGLIOLI Typ PF-MH20-B2AN

EZ-ZR-07-2022 Dostawa specjalistycznych olejów i smarów

EZ-ZR-05-2022 Włączenie do systemu monitoringu funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przepompowni P23-Cargotech I, P24-Cargotech II, P11-Głowna I

EZ-ZR-04-2022 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS nr katalogowy 98523284, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MSW

EZ-ZR-02-2022 Usługa pielęgnacji i wyrębu drzew wraz z karczowaniem pni na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

EZ-ZR-01-2022 Naprawa mieszadła pompującego GRUNDFOS nr katalogowy 98523285, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS

EZ-ZR-93-2021 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-92-2021 Wynajem przenośnych toalet wc w 2022 roku.

EZ-ZR-88-2021 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla analizatorów ON LINE Endress+Hauser zainstalowanych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie w 2022 roku

EZ-ZR-87-2021 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3900 HACH LNGE w 2022 roku.

EZ-ZR-86-2021 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-81-2021 Usługa dzierżawy urządzeń drukujących

EZ-ZR-79-2021 Usługa wycinki i pielęgnacji drzew zlokalizowanych na terenie Międzynarodowego Cmentarza Wojennego ul. Reymonta 26 w Stargardzie

EZ-ZR-73-2021 Prace porządkowe na terenie cmentarza STALAG IID przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie

EZ-ZR-71-2021 Sukcesywne dostawy posiłków regeneracyjnych w słoikach

EZ-ZR-66-2021 Wyjazd weekendowo-rekreacyjny pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-36-2021 Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

EZ-ZR-62-2021 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

EZ-ZR-59-2021 Festyn rekreacyjno-sportowy pracowników MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-55-2021 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.

EZ-ZR-54-2021 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 111 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów.

EZ-ZR-50-2021 Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS nr katalogowy 98522724, typu AFG.40.230.34.Ex.5.1A.A 2.2kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną

EZ-ZR-48-2021 Dostawa kurtek softshill 4F z logiem Spółki MPGK

EZ-ZR-42-2021 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.

EZ-ZR-35-2021 Dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzatora CHIGO o parametrach CMV-V250TH/HR1 o mocy chłodniczej do 26 kW w Domu Pogrzebowym.

EZ-ZR-41-2021 Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-38-2021 Dostawa belek zgarniających typ PRO9

EZ-ZR-34-2021 Regeneracja wyeksploatowanych stopni sprężania dmuchaw GM 60S

EZ-ZR-31-2021 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym w 2021 r.

EZ-ZR-28-2021 Remont przyłącza kanalizacji deszczowej dla Przebudowy i Rozbudowy Pływalni Miejskiej w Stargardzie.

EZ-ZR-29-2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości ok. 39 m w ulicy Mazurskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym (K6-K7)

EZ-ZR-26-2021 Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard w 2021 r.

EZ-ZR-22-2021 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 2 szt.

EZ-ZR-21-2021 Dostawa materiału roślinnego wiosennego, letniego, jesiennego

EZ-ZR-19-2021 Regeneracja wyeksploatowanych stopni sprężania dmuchaw AERZEN GM 7L

EZ-ZR-18-2021 Dostawa specjalistycznych olejów i smarów

EZ-ZR-16-2021 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS nr katalogowy 98522725, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS

EZ-ZR-14-2021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości ok. 39 m w ulicy Mazurskiej wraz z przyłączem kanalizacyjnym (K6-K7)

EZ-ZR-15-2021 Włączenie do systemu monitoringu funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przepompowni P16 (ul. Nasienna), P45 (ul. Różana), P46 (ul. Heleny Żybułtowskiej)

EZ-ZR-11-2021 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-10-2021 Wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego alejki bocznej na cmentarzu przez wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Lotników w Stargardzie

EZ-ZR-07-2021 Dostawa zestawu oryginalnych części do pomp śrubowych Seepex BN 35-6L

EZ-ZR-06-2021 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-05-2021 Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

EZ-ZR-04-2021 Naprawa i legalizacja wodomierzy w 2021 roku.

EZ-ZR-01-2021 Wynajem przenośnych toalet wc w 2021 roku.

Top Skip to content