TZ-ZPS-10/2022 Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY “STARGARD-POŁUDNIE” w ramach w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” (II postępowanie)

Odwiedzin: 1 147

UWAGA POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PLATFORMIE E-ZAMÓWIENIA POD LINKIEM:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5d71661-d80b-11ec-9a86-f6f4c648a056

Top Skip to content