Wpisy w kategorii:

zamówienia bez zastosowania ustawy ZP

EZ-ZR-30-2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych

EZ-ZR-28-2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych

TZ-ZPS-10/2022 Realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ SKAŻENIA WODY WRAZ ZE ZWIĘKSZENIEM OPTYMALIZACJI PROCESÓW UZDATNIANIA POPRZEZ MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY “STARGARD-POŁUDNIE” w ramach w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” (II postępowanie)

TZ-ZPS-5/2022 Zakup i sukcesywna dostawa armatury wodociągowej przeznaczonej do wody pitnej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZPS-9/2022 Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

Dostawa taśm filtracyjnych, do prasy taśmowej EMO model Ω1250/SD 25

TZ-ZPS-7/2022 Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-23-2022 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-ZR-20-2022 Dostawa kompletu sit do bieżącej eksploatacji prasy odwadniania osadu BELLMER WPN-K3 typ 6093 dla potrzeb gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

TZ-20-4/2022 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZN-11A/2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

TZ-50-6/2022 Dostawa układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy wraz z montażem w budynku stacji transformatorowej na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

TZ-50-2/2022 Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard w 2022 roku

TZ-ZPS-4/2022 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku oraz wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze i nierolnicze

TZ-ZPS-6/2022 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie związana z rozbudową istniejącego sytemu zdalnego odczytu o kolejne strefy

EZ-ZN-18/2022 Remont pokrycia dachowego z papy wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Domu Pogrzebowego przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

EZ-ZR-16-2022 Wykonanie Analizy Ryzyka, Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Aktualizacji Dokumentacji Hydrogeologicznej dla Ujęciu Wody i sieci wodociągowej w Stargardzie.

TZ-ZPS-1/2022 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie

TZ-50-5/2022 Usługa mycia i dezynfekcji pojazdów Zakładu Oczyszczania Miasta MPGK Sp. z o.o. (II postępowanie)

EZ-ZN-12-2022 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS z OKF 29 M 3 nr katalogowy 98522994, typu AMG.110.84.343.Ex.5.1A 11kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.

Top Skip to content