Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-ZR-30-2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych

EZ-ZR-28-2022 Świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych

Dostawa taśm filtracyjnych, do prasy taśmowej EMO model Ω1250/SD 25

EZ-ZR-23-2022 Usługa polegająca na badaniu przez akredytowane laboratorium prób nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie.

EZ-ZR-20-2022 Dostawa kompletu sit do bieżącej eksploatacji prasy odwadniania osadu BELLMER WPN-K3 typ 6093 dla potrzeb gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZN-11A/2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

EZ-ZN-18/2022 Remont pokrycia dachowego z papy wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Domu Pogrzebowego przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

EZ-ZR-16-2022 Wykonanie Analizy Ryzyka, Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Aktualizacji Dokumentacji Hydrogeologicznej dla Ujęciu Wody i sieci wodociągowej w Stargardzie.

EZ-ZN-12-2022 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS z OKF 29 M 3 nr katalogowy 98522994, typu AMG.110.84.343.Ex.5.1A 11kW 400V 10m +MS z przekładnią planetarną.

EZ-ZR-11/2022 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przenośników ślimakowych osadu z pras odwadniania osadu typu PS firmy EKOFINN-POL

EZ-ZR-10-2022 Dostawa materiału wiosennego, letniego i jesiennego.

EZ-ZR-09-2022 Dostawa pompy BONFIGLIOLI Typ PF-MH20-B2AN

EZ-ZR-07-2022 Dostawa specjalistycznych olejów i smarów

EZ-ZR-05-2022 Włączenie do systemu monitoringu funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przepompowni P23-Cargotech I, P24-Cargotech II, P11-Głowna I

EZ-ZR-04-2022 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego GRUNDFOS nr katalogowy 98523284, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MSW

EZ-ZR-02-2022 Usługa pielęgnacji i wyrębu drzew wraz z karczowaniem pni na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie

EZ-ZR-01-2022 Naprawa mieszadła pompującego GRUNDFOS nr katalogowy 98523285, typu SRP.30.30.517.25.5.1A.A 3.5 kW 10m EMC +MS

EZ-ZR-93-2021 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-92-2021 Wynajem przenośnych toalet wc w 2022 roku.

EZ-ZR-88-2021 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla analizatorów ON LINE Endress+Hauser zainstalowanych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie w 2022 roku

Top Skip to content